Jest szansa na tańsze finansowanie dla małych firm?
Kopiuj tekst

Jest szansa na tańsze finansowanie dla małych firm?

Firmy faktoringowe i leasingowe działające w Polsce łączą siły, aby skuteczniej zapobiegać wyłudzeniom finansowym. W trakcie marcowej konferencji Risk and Supervision Meeting 2018 zawiązała się grupa robocza do spraw przeciwdziałania fraudom.

- Powołanie grupy roboczej branż leasingowej i faktoringowej do spraw przeciwdziałania fraudom to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Jej celem jest zacieśnienie współpracy obydwu sektorów, które działają dla podobnego segmentu klientów. Do tej pory nie został wykorzystany potencjał wymiany doświadczeń między nimi. Mamy nadzieję wypracować konkretne rozwiązanie, które zintegruje dane z rynku i pozwoli skuteczniej rozpoznawać ryzyko wyłudzeń. Narzędzie to mogłoby działać podobnie jak Credit Check w sektorze pożyczkowym i przyczynić się do stabilnego wzrostu rynku oraz poprawy warunków finansowania dla klientów - komentuje Michał Pawlik, prezes spółki faktoringowej SMEO.

Najczęściej wskazywane przez firmy leasingowe i faktoringowe przeszkody w zwalczaniu nadużyć to zbyt wąski zakres danych o klientach w rejestrach publicznych, niesatysfakcjonujący poziom współpracy między instytucjami finansowymi i organami ścigania oraz brak komunikacji wewnątrz samej branży. Magdalena Dźwigała-Basis, Key Account Manager CRIF, organizatorka i pomysłodawczyni konferencji potwierdza, że obydwa sektory regularnie zgłaszają potrzebę wymiany informacji, aby w porę wyłapywać “anomalie” w procesie weryfikacji wniosków. Firmom zależy na automatyzacji rozwiązań do zarządzania ryzykiem finansowym. Chcą korzystać z jednego, zaufanego i kompleksowego źródła wiedzy o klientach, które sami są skłonni zasilać.

Raport “Nadużycia w sektorze finansowym” opracowany przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z EY w 2017 roku, pokazuje, że na wyłudzenia narażona jest każda firma działająca na rynku masowym. Zjawisko obserwujemy zarówno w sektorze bankowym, instytucjach pożyczkowych, jak i podmiotach leasingowych, czy faktoringowych. Przy znacznej liczbie operacji trudniej jest weryfikować te podejrzane, szczególnie w kanale online, w którym czas rozpatrywania wniosku o finansowanie odgrywa kluczową rolę. Fraudsterzy liczą na mniejszą czujność większych podmiotów finansowych, które - ich zdaniem - posiadają większą absorpcję strat. Pozabankowe podmioty świadczące usługi leasingowe i faktoringowe liberalizują dostęp do finansowania, poprzez skrócenie i uproszczenie procedur realizacji wniosku. Swoje usługi kierują często do bardzo zróżnicowanego i rozproszonego sektora małych i średnich firm, w tym do przedsiębiorstw o krótkim stażu i historii bankowej. Są tym samym szczególnie narażone na ryzyko wyłudzeń.Współpraca firm faktoringowych i leasingowych w zakresie zapobiegania fraudom przyniesie korzyści nie tylko samym firmom, ale finalnie przede wszystkim konsumentom.

- Zjawisko wyłudzenia finansowego, które doprowadza do straty finansowej, powoduje zwiększenie kosztów dostępu do finansowania dla uczciwych kontrahentów. Działa to także w drugą stronę – firma wolna od wyłudzeń, albo posiadająca odpowiednie mechanizmy zapobiegania wyłudzeniom – jest też bardziej skłonna do oferowania klientom tańszych usług. Skuteczne mechanizmy zapobiegania fraudom opłacają się więc wszystkim uczciwym uczestnikom obrotu - mówi Marcin Czugan, wiceprezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Do grupy roboczej zainicjowanej na konferencji CRIF zgłosiło się już 24 członków zarządu i managerów wyspecjalizowanych głównie w obszarze ryzyka. 
Powiązane artykuły
Małe firmy wierzą na słowo

63% polskich mikrofirm w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczyło sytuacji, w której nie uzyskało płatności za dostarczony produkt lub usługę - wynika z badania SMEO/ERIF BIG. Co czwarta przed rozpoczęciem współpracy nie sprawdza nawet, czy ich nowy kontrahent istnieje.
TOP 3 modele sprzedaży usług fintechowych

Rynek fintechów jest w Polsce tak rozwinięty, a firm tak dużo, że muszą się one skupić już nie tylko na świetnie działającym produkcie, ale też na tym, jak trafić do klientów i zdobyć ich masowe zaufanie. – Coraz skuteczniejsza staje się współpraca z bankami i innymi ins
W tych województwach kondycja finansowa małych firm jest najgorsza [raport]

Według danych SMEO/ERIF BIG w aż pięciu województwach firm borykających się z problemami finansowymi było więcej niż tych, które w kłopoty finansowe nie popadły. Czarnym punktem na mapie polskiego mikrobiznesu jest Podkarpacie. Świętokrzyskie, pomimo niskiej rentowności
Banki same nie pokonają technologicznych gigantów

To tylko kwestia czasu zanim wielkie firmy technologiczne takie jak Google, Apple, Facebook, Amazon, Baidu, Alibaba czy Tencent będą miały istotniejszy wpływ na przestrzeń usług finansowych niż banki i fintechy - mówił w trakcie konferencji InsideTrends Michał Pawlik, pr
Na Twój adres e-mail została wysłana prośba o potwierdzenie subskrypcji.
Potwierdzając subskrypcję wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu otrzymywania treści publikowanych w serwisie.