SMEO uruchamia elastyczne finansowanie dla mikroprzedsiębiorców